JAK UCZYĆ MŁODZIEŻ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW?

czytaj TUTAJ

Mysia utopia

eskperyment Calhouna – czytaj TUTAJ

Podręcznik procedur i standardów

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – czytaj TUTAJ

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

tekst: Jerzy Śliwa – czytaj TUTAJ

Materiały mediatora

czytaj TUTAJ

Standardy mediacji rówieśniczej

Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołachi innych placówkach oświatowych – czytaj TUTAJ

ABC tworzenia projektu

Skrypt opracowany przez Zespół Centrum PISOP – czytaj TUTAJ